פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

For all technical support related questions. Available 24 hours a day, 7 days a week.

 Billing

For any Billing related enquiries. Open Monday - Friday, 6am to 9pm EST.

 Sales Department

For any pre-sales related enquiries. Open Monday - Friday, 6am to 9pm EST.

 Closure of Accounts

Request to close Account